A line of subheading text
NEW Montessori School
Montessori School poskytuje vzdelanie pre prvý a druhý stupeň ZŠ formou pedagogiky Marie Montessori. Naším cieľom je poskytnúť alternatívu klasickému školstvu a prispôsobiť vzdelanie predovšetkým prirodzeným potrebám detí, ktoré sú pri klasickom spôsobe výučby potláčané do úzadia. Vďaka tomuto prístupu deti dokážu viac; staviame predovšetkým na ich silných stránkach a vychovávame z nich sebavedomých jedincov, ktorí sa budú vedieť lepšie zorientovať a uplatniť v dnešnom svete. V Montessori School je program vedený bilingválnym spôsobom. Nadväzujeme tak na skúsenosti s výučbou anglického jazyka detí už od 3 mesiacov formou Helen Doron Early English (od 2008) a ďalej so vzdelávaním detí v anglickej škôlke a jasličkách English Kids Club  od 1,5 roka do 6 rokov (od 2010). Bilingvizmus si v Montessori School zakladá na jej najprirodzenejšej forme, a to je socializácia určitého jazyka na jednu osobu (veľmi dôležitý aspekt pre naučenie sa jazyka prirodzenou formou). Jeden učiteľ hovorí s deťmi výhradne v angličtine, druhý učiteľ v slovenskom jazyku. Dieťa je schopné prepínať prirodzene medzi týmito dvoma jazykmi v prípade komunikácie s daným učiteľom. Tento spôsob je pre dieťa v tomto veku oveľa prirodzenejší, než pokiaľ jedna osoba rozpráva určitý čas v jednom a určitý čas v druhom jazyku. V rámci nášho programu deti absolvujú kurzy Helen Doron English a ďalej prípravné kurzy na svoje prvé Cambridgeské certifikáty.
“Education is a natural process carried out by the child and is not acquired by listening to words but by experiences in the environment.” Maria Montessori
© NEW Montessori School 2014