A line of subheading text
NEW Montessori School
“Education is a natural process carried out by the child and is not acquired by listening to words but by experiences in the environment.” Maria Montessori
Montessori School plynule nadväzuje na 1. anglickú škôlku a jasličky v Žiline English Kids Club (od roku 2010) Celodenná komunikácia v EKC prebieha iba v anglickom jazyku Využívame Montessori pedagogiku od najútlejšieho veku k maximálnemu využitiu potenciálu dieťaťa Ponúkame pestrý program - Montessori pedagogika, tanečná, Hudobníček, joga pre deti, praktická výchova, celoročné plavecké kurzy, zimné lyžiarske kurzy Nájdete u nás jasličky od 18tich mesiacov a škôlku pre deti od 3 do 6 rokov Montessori pedagogika Vďaka Montessori pedagogike si naše deti osvoja znalosti z biológie, geometrie, matematiky, kozmickej výchovy a pod. už v predškolskom veku, čo im vytvorí pevné základy, na ktorých stavajú následne počas školskej dochádzky. Stanú sa z nich priam nadšenci v jednotlivých odboroch. Špecifikom Montessori metódy je používanie špeciálneho didaktického materiálu rozdeleného do niekoľkých skupín, podľa schopností, ktorú rozvíjajú. Materiál je krásny na vzhľad, príjemný na dotyk, je jasne štruktúrovaný, navzájom na seba nadväzuje a zároveň umožňuje vlastnú kontrolu chýb. Pre viac info kliknite na: www.anglickaskolka.sk
© NEW Montessori School 2014