A line of subheading text
NEW Montessori School
“Education is a natural process carried out by the child and is not acquired by listening to words but by experiences in the environment.” Maria Montessori
Pre viac informácií o porovnaní Klasickej vs. Montessori výučby kliknite TU.
Deti sa slobodne pohybujú po triede a volia si aktivitu, ktorou sa chcú zaoberať Dieťa napreduje svojím vlastným tempom na základe svojho individuálneho plánu, ktorý je doplnený jeho vlastnou voľbou aktivít Dieťa sa venuje oblasti, pre ktorú má tzv. senzitívne obdobie (ideálny čas) a najlepšie v tejto dobe napreduje Dieťa sa neučí na základe memorovania, ale na základe práce s prepracovanými praktickými pomôckami, vďaka ktorým je učivo veľmi ľahko zvládnuteľné Využíva sa slovné ohodnotenie, na ktorom sa podieľa aj samotné dieťa, učí sa zhodnotiť, čo zvládlo, čo ešte nie, pozná svoje silné a slabé stránky Zodpovednosť za kontrolu svojich chýb preberá dieťa, chápe, že hodnota je ono samo,  to čo vie - nie dobrá či zlá známka, hodnotu o sebe mu nevytvára tretí človek - učiteľ Deti hľadajú znalosti v knihách, encyklopédiách, vytvárajú si vlastné pomôcky, robia projekty, vedia, kde si nájdu informácie, neboja sa pýtať, prezentovať svoj názor Žiak je človek, ktorý si váži sám seba a ktorého si váži učiteľ aj spolužiaci, vie podporovať ostatných Vďaka celému systému, ktorý rešpektuje prirodzené potreby detí, je dieťa vyrovnané, spokojné a šťastné Denné informácie rodičom, mesačné reporty (v spolupráci s deťmi), rodičovské stretnutia v prítomnosti dieťaťa, dieťa je súčasťou svojho vzdelávacieho procesu, nie je to „o nás bez nás“.
© NEW Montessori School 2014